Bài 4: Làm việc với các trang trình bày

0

Mỗi trang trình bày thực hiện một mục đích riêng, cần phải trình bày nội dung theo một cách hiệu quả nhất. Việc bố trí các trang trình bày riêng, và thứ tự của các trang trình bày trong bài thuyết trình đóng góp đáng kể cho sự phát triển hợp lý thông điệp của bạn.

Trong bài học powerpoint này, bạn sẽ thêm các trang trình bày với bố trí khác nhau, xóa trang trình bày, và thay đổi cách bố trí của một trang trình bày. Bạn cũng sẽ thực hiện chia một bài thuyết trình thành các phần và thu hẹp hoặc mở rộng các phần. Cuối cùng, bạn sẽ sắp xếp lại các trang trình bày và phần trong một bài thuyết trình.

Thêm và xóa trang trình bày

Khi tạo một bài thuyết trình, bạn thêm một trang trình bày bằng cách nhấn vào nút New Slide trong tabHome. Theo mặc định trong một bài thuyết trình mới, một trang trình bày thêm vào sau khi trang trình bày tiêu đề có Title And Content. Sau đó, mỗi trang trình bày thêm có cách bố trí của trang trình bày trước đó. Nếu bạn muốn thêm một trang trình bày với một bố trí khác, bạn có thể chọn cách bố trí bạn muốn từ các thư viện New Slide.

Nếu thay đổi suy nghĩ của bạn về bố cục một trang trình bày, bạn có thể dễ dàng xóa nó bằng cách chọn trang trình bày, hoặc trên cửa sổ Overview hoặc trong độ xem Slide Sorter và sau đó nhấn phím Delete. Bạn cũng có thể kích chuột phải vào trang trình bày và sau đó kích vào Delete Slide. Để chọn một loạt các trang trình bày, nhấp vào trang trình bày đầu tiên trong dãy các trang trình bày và giữ phím Shift trong khi bạn nhấp chuột vào trang trình bày cuối cùng. Để chọn trang trình bày không liên tiếp, kích vào điểm đầu và giữ phímCtrl khi bạn nhấp vào trang trình bày bổ sung.

Nếu bạn thay đổi suy nghĩ trí về cách bố trí của một trang trình bày, bạn không cần phải xóa và sau đó tạo lại một trang trình bày mới với cách bố trí bạn muốn. Thay vào đó, bạn có thể thay đổi cách bố trí của một trang trình bày hiện hữu bằng cách chọn cách bố trí mới từ các thư viện Layout.

Nguồn: http://esvn.vn

Share.

About Author

Leave A Reply