Bài 9: Sử dụng các Template

0

Sử dụng các mẫu slide có sẵn (Template)

Impress cung cấp cho chúng ta thư viện các slide định dạng sẵn.

Cách sử dụng một slide đã được định dạng sẵn như sau:

 • Tạo một tệp trình diễn mới sử dụng mẫu slide đã định dạng sẵn.image371

Hình 101: Hộp hội thoại Presentation Wizard

 • Bước 1: vào menu File\New, trên hộp thoại New Presentation bạn hãy chọn thẻ From template.
 • Bước 2: dùng chuột để chọn một mẫu slide theo ý muốn (Chú ý: khi chọn mẫu nào, hộp Preview sẽ hiển thị bố cục và định dạng mẫu slide đó), chọn xong, nhấn nút <<Create>> để tiếp tục.
 • Bước 3: Chọn bố cục (Layout) từng slide cần chèn lên tệp trình diễn và soạn thảo nội dung cho các slide như đã trình bày ở Chương 2.
 • Muốn áp dụng một mẫu slide định dạng sẵn cho tệp trình diễn có sẵn thì:
  • Bước 1: Mở tệp trình diễn cần làm việc, vào menu Format\Slide Design, hộp thoại Slide Design xuất hiện:image373

                    Hình 102: Hộp hội thoại Slide Design

 • Bước 2: Nhấn chuột vào nút <<Load>>, hộp thoại Load Slide Design xuất hiện:image375

                Hình 103: Hộp hội thoại Load Slide Design

 • Để chọn một mẫu slide mong muốn, nhấn chuột vào danh sách Categories và nhấn chọn mục Preview để xem trước mẫu slide trong khung phía dưới bên trái của hộp hội thoại Load Slide design.
 • Nhấn nút <<OK>> để đồng ý. Khi đó toàn bộ các slide trên tệp trình diễn đang mở sẽ được tự động chuyển theo mẫu định dạng slide vừa chọn.

Sử dụng các mẫu từ nguồn khác

Nếu bạn vừa tạo ra mẫu trình diễn của chính mình hoặc nhập từ một vị trí khác, thì các biểu mẫu đó có thể được lưu trong tệp My Templates trong mục Templates and Documents của cửa sổ Templates.

 • Tải các biểu mẫu từ nguồn khác về máy của bạn.
 • Vào menu Tools\Extension Manager.image377

                  Hình 104: Hộp hội thoại Extension Manager

 • Nhấn nút <<Add>> trong hộp hội thoại Extension Manager.
 • Hộp hội thoại Add extension xuất hiện, tìm và chọn gói mẫu trình diễn bạn muốn cài đặt, rồi nhấn nút <<Open>>.
 • Trên hộp hội thoại Extension Manager, chọn gói mẫu trình diễn mà bạn vừa thêm vào rồi nhấn chọn <<Enable>>.

Thiết lập một template mặc định

Bạn có thể thiết lập mặc định cho bất cứ template nào. Cách thao tác như sau:

 • Vào menu File\Templates\Organize, xuất hiện hộp hội thoại Template Management.image379

Hình 105: Hộp hội thoại Template Management

 • Chọn tệp có chứa mẫu trình diễn trong phần bên trái của hộp thoại bằng cách bấm đúp chuột vào tệp đó.
 • Nhấn mũi tên bên phải nút <<Commands>>, chọn Set As Default Template.
 • Nhấn nút <<Close>> để đóng hộp hội thoại.

Thiết lập template của chính bạn

Để tạo một template từ một màn trình diễn, bạn thao tác như sau:

 • Mở tệp trình diễn mà bạn muốn sử dụng cho một template.
 • Vào menu File\Templates\Save, hộp hội thoại Templates xuất hiệnimage381

                        Hình 106: Hộp hội thoại Templates

 • Trong trường New Template, nhập tên cho template mới.
 • Trong danh sách Categories, chọn tệp mà bạn muốn lưu trữ template mới tạo này. Thông thường là tệp My Templates, trừ phi bạn muốn tạo những tệp khác.
 • Nhấn nút <<OK>>.

Chỉnh sửa một template

Để chỉnh sửa một template, bạn thao tác như sau:

 • Vào menu File\Templates\Edit, hộp hội thoại Open xuất hiện.
 • Chọn template mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn nút <<Open>>, khi đó template vừa chọn sẽ mở trong Impress.
 • Sửa template, sau đó vào menu File\Save để lưu sự thay đổi của template vừa sửa.

Tổ chức các template

Bạn có thể phân tách các tệp template thành các template cho những mục đích khác nhau hoặc dự án khác nhau. Bạn cũng có thể nhập và xuất các template.

 • Vào menu File\Templates\Organize, xuất hiện hộp hội thoai Template Management để thao tác. Tất cả các thao tác được thực hiện bằng nút <<Commands>> trên hộp hội thoại Template Management, cũng có thể bằng cách nhấn chuột phải vào template hoặc các tệp.image383

Hình 107: Hộp hội thoại Template Management-Tổ chức các template

Tạo một tệp template

 • Nhấn chuột vào một tệp bất kỳ trong hộp hội thoại Template Management.
 • Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút <<Commands>>, chọn New. Một tệp mới có tên là Untitled 1 xuất hiện.
 • Nhập tên cho tệp mới đó, tiếp đến nhấn phím Enter. OOo sẽ lưu tệp đó với tên mà bạn vừa nhập.

Xóa một tệp template

Bạn có thể không xóa được những tệp template mà OOo cung cấp hoặc được cài đặt bằng cách sử dụng Extension Manager. Bạn chỉ có thể xóa những tệp mà bạn tự tạo. Để xóa một tệp template, bạn thao tác như sau:

 • Nhấn chọn tệp mà bạn muốn xóa trong hộp hội thoại Template Management.
 • Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút <<Commands>>, chọn Delete.
 • Nhấn nút <<Yes>> để xóa tệp khi xuất hiện thông báo xác nhận xóa tệp template.

Di chuyển một template

Để di chuyển một template từ một tệp này sang một tệp khác, bạn thao tác như sau:

 • Bấm đúp chuột vào tệp chứa template mà bạn muốn di chuyển trong hộp hội thoại Template Management. Xuất hiện danh sách tất cả các template trong tệp đó.
 • Nhấn chọn template bạn muốn di chuyển và kéo nó đến tệp mong muốn. Nếu bạn không có quyền xóa các template từ tệp nguồn, hành động này sẽ sao chép template đó thay vì di chuyển nó.

Xóa một template

Bạn không thể xóa những template do OOo cung cấp hoặc được cài đặt bằng cách sử dụng Extension Manager. Bạn chỉ có thể xóa những template mà bạn tự tạo. Để xóa một template bạn thao tác như sau:

 • Bấm đúp chuột vào tệp có chứa template cần xóa. Một danh sách các template chứa trong tệp đó xuất hiện.
 • Nhấn chọn template muốn xóa.
 • Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút <<Commands>>, chọn Delete.
 • Nhấn nút <<Yes>> để xác nhận xóa template khi xuất hiện thông báo xác nhận xóa template.

Nhập một template

Nếu template mà bạn muốn sử dụng đang nằm ngoài OOo Impress, bạn phải nhập nó vào trong tệp template của OOo. Để nhập khẩu một template, bạn thao tác như sau:

 • Nhấn chọn tệp mà bạn muốn nhập khẩu template vào trong hộp hội thoại Template Management.
 • Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút <<Commands>>, chọn Import Template. Hộp hội thoại Open xuất hiện.
 • Tìm và chọn template mà bạn muốn nhập khẩu, sau đó nhấn nút <<Open>>.
 • Nhấn nút <<Close>> để đóng hộp hội thoại.

Xuất một template

Để xuất khẩu một template từ một tệp nào đó sang nơi khác, bạn thao tác như sau:

 • Bấm đúp chuột vào tệp chứa template mà bạn muốn xuất khẩu trong hộp hội thoại Tempale Management. Danh sách các template chứa trong tệp đó xuất hiện.
 • Nhấn template mà bạn muốn xuất khẩu.
 • Nhấn vào mũi tên bên phải của nút <<Commands>>, chọn Export Template. Xuất hiện hộp hội thoại Save As.

Tìm tệp mà bạn muốn xuất khẩu template vào đó và nhấn nút <<Save>>.

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply