Bài 7: Kỹ thuật trình diễn

0

Trình diễn là quá trình thể hiện nội dung các slide đã thiết kế được trong tệp trình diễn lên toàn bộ màn hình. Có nhiều cách để thực hiện trình diễn các slide:

 • Cách 1: nhấn chuột lên nút Slide Show ở góc phải, cuối màn hình.
 • Cách 2: vào menu Slide Show\Slide Show.
 • Cách 3: nhấn phím F5 trên bàn phím.

Màn hình trình diễn xuất hiện. Với màn hình trình diễn này, bạn có thể làm được các công việc bằng cách nhấn chuột phải lên màn hình trình diễn, một mục chọn xuất hiện.image351

 • Next: nhấn chọn để chuyển đến trình diễn slide tiếp theo (bạn có thể nhấn phím Enter hoặc nhấn chuột trái để làm việc này).
 • Previous: nhấn chọn để chuyển đến slide vừa trình diễn kề trước (sử dụng trong trường hợp bạn muốn quay trở lại slide trước đó).
 • Go to Slide: nhấn chọn để chuyển đến một slide bất kỳ.
 • End Show: nhấn chọn để kết thúc phiên trình diễn (bạn cũng có thể nhấn phím ESC để làm việc này).

Chọn các thiết lập cơ bản cho trình chiếu slide

 • Vào menu Slide Show\Slide Show Settings, xuất hiện hộp hội thoại Slide Show:image353

                           Hình 95: Hộp hội thoại Slide Show

 • Thiết lập các thông số cần thiết trong hộp hội thoại Slide Show.
  • All slide: bao gồm tất cả các slide ngoại trừ những slide được đánh dấu ẩn đi.
  • From: bắt đầu màn trình diễn với một slide khác với slide đầu tiên. Ví dụ: Có vài slide giới thiệu về bạn và công ty của bạn nhưng khi bạn trình chiếu, bạn muốn trượt qua để bắt đầu phần giới thiệu đó.
  • Custom Slide Show: chiếu các slide theo một trình tự khác với thiết lập trước của bạn.
  • Default: chiếu slide toàn màn hình không cần hiển thị các điều khiển chương trình của OOo và kết thúc việc trình chiếu ở slide cuối cùng.
  • Window: chiếu slide trong cửa sổ chương trình OOo và thoát khỏi chương trình trình chiếu sau khi chiếu slide cuối cùng.
  • Auto: bắt đầu lại việc chiếu slide sau slide cuối cùng. Một slide tạm ngưng được hiển thị giữa slide cuối cùng và slide bắt đầu. Nhấn nút Esc để dừng việc trình chiếu.
 • Nhấn chọn các tùy chọn khác trong mục Options.
 • Nhấn nút <<OK>>.

Ẩn những slide không muốn xuất hiện trong một tệp trình diễn

 • Ẩn một slide
  • Trong ngăn các slide hoặc ở chế độ xem Slide Sorter, chọn slide muốn ẩn.
  • Nhấn chọn biểu tượng Hide Slide trên thanh công cụ hoặc vào menu Slide Show\Hide Slide.
 • Hiển một slide bị ẩn
  • Trong ngăn các slide hoặc ở chế độ xem Slide Sorter, chọn slide ẩn mà bạn muốn hiển thị.
  • Nhấn chọn biểu tượng Show Slide trên thanh công cụ Slide View hoặc vào menu Slide Show\Show/Hide Slide.

Chiếu slide theo trật tự khác nhau

 • Để thiết lập một trình chiếu slide tùy chỉnh
  • Vào menu Slide Show\Custom Slide Show, xuất hiện hộp hội thoại Custom Slide Show:image357

           Hình 96: Hộp hội thoại Custom Slide Shows

 • Nhấn chọn nút <<New>>, xuất hiện hộp hội thoại Define Custom Slide Show:image359

Hình 97: Hộp hội thoại Define Custom Slide show

 • Nhập tên cho tùy chỉnh mới vào trong mục Name.
 • Trong mục Existing slide, chọn những slide muốn trình chiếu.
 • Nhấn nút để chọn slide sang mục Selected Slide.
 • Nhấn nút <<OK>>.
 • Chỉnh sửa, xóa hoặc sao chép một trình diễn slide tùy chỉnh
  • Để chỉnh sửa một trình chiếu slide tùy chỉnh (thêm, di chuyển hoặc thay đổi trật tự của các slide hoặc thay đổi tên của trình chiếu), chọn slide cần sửa trong hộp hội thoại Custom Shows rồi nhấn chuột vào nút <<Edit>>.
  • Để xóa một trình diễn slide tùy chỉnh, chọn slide trong hộp hội thoại Custom Show và nhấn chọn nút <<Delete>>.

Để sao chép một trình diễn slide, chọn slide trong hộp hội thoại Custom Shows rồi nhấn nút <<Copy>>.

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply