Bài 6: Thiết lập hiệu ứng trình diễn

0

Một trong những điểm mạnh của Impress là khả năng thiết lập các hiệu ứng. Với các hiệu ứng này, thông tin trên slide sẽ được sinh động hơn, hấp dẫn và thu hút người theo dõi hơn.

Sử dụng chuyển dịch slide

Chuyển dịch slide là những hiệu ứng diễn ra khi một slide đưa ra cách thức cho một slide khác trong trình diễn như cuộn từ dưới lên trên hoặc bay từ trái vào. Bạn có thể thêm các chuyển dịch trong chế độ xem Slide Sorter hoặc chế độ xem thông thường Normal. Để xem hiệu ứng của một phần bạn phải vào chế độ xem Normal và tích chọn Automatic preview trong thẻ Slide Transition của ngăn tác vụ.

Thiết lập thời gian cho sự thay đổi của slide tự động

Bạn có thể thiết lập một trình diễn slide để chạy tự động. Để thiết lập thời gian mặc định cho các slide được hiển thị trước khi chuyển sang slide kế tiếp:

 • Chuyển vào ngăn Slide Transition, chọn Automatically After trong phần Advance slide, thiết lập thời gian và nhấn chuột vào nút <<Apply to All Slide>>.image333

Hình 88: Ngăn tác vụ – Slide Transition

 • Để thay đổi thời gian cho một số slide, vào menu Slide Show\Rehearse Timings hoặc nhấn chuột vào biểu tượng Rehearse Timings trên thanh công cụ Slide Show.
 • Trình diễn slide bắt đầu với chế độ toàn màn hình, một bộ đếm thời gian xuất hiện góc trái bên dưới của màn hình.
 • Khi bạn muốn ưu tiên chuyển sang slide kế tiếp nhấn chuột vào bộ đếm thời gian. Để duy trì thiết lập mặc định cho slide này, nhấn chọn slide đó chứ không phải bộ đếm giờ. Tiếp tục thực hiện cho tất cả các slide trong màn trình diễn. Impress ghi lại thời gian hiển thị cho mỗi slide. Lưu giữ lại màn trình diễn của bạn.

Áp dụng hiệu ứng dịch chuyển cho một slide

 • Trong ngăn tác vụ, chọn Slide Transition.
 • Trong ngăn các slide hoặc ở chế độ Slide Sorter, chọn những slide muốn áp dụng chế độ chuyển dịch. Nếu muốn chế độ chuyển dịch đó áp dụng cho tất cả các slide, bạn không cần thiết phải chọn chúng trước.
 • Chọn một kiểu hiệu ứng dịch chuyển trong danh sách Apply to selected slide.
 • Chỉnh sửa chế độ chuyển dịch đã chọn bằng cách thay đổi tốc độ chuyển dịch hoặc thêm âm thanh vào trong mục Modify transition.
 • Chọn cách ưu tiên chuyển sang slide kế tiếp
  • On mouse click: nhấn chọn mục này để chuyển sang slide kế tiếp bằng cách nhấn chuột.
  • Automatically after: xác định khoảng thời gian để hệ thống tự động chuyển sang slide kế tiếp.
 • Nếu muốn hiệu ứng mà bạn vừa mới thiết lập áp dụng cho tất cả các slide trong trình diễn, nhấn chọn nút <<Apply to All Slide>>.
 • Để xem trước hiệu ứng chuyển dịch, tích chọn Automatic Preview và nhấn vào nút <<Play>>.
 • Để bắt đầu trình chiếu slide từ slide hiện hành nhấn nút <<Slide Show>> .

Bỏ một hiệu ứng dịch chuyển cho một slide

 • Chọn các slide mong muốn
 • Chọn No Transition trong danh sách ở thẻ Slide Transition của ngăn tác vụ.

Sử dụng hiệu ứng hoạt hình

Các hoạt hình slide tương tự như các chuyển dịch nhưng chúng được áp dụng cho từng yếu tố riêng lẻ trong một slide đơn như tiêu đề, biểu đồ, hình ảnh hay điểm đánh dấu đầu dòng. Hoạt hình làm cho một trình diễn thêm sống động và khó quên.

Áp dụng một hiệu ứng hoạt hình

 • Ở chế độ xem thông thường Normal, hiện thị slide mong muốn. Chọn đối tượng mà bạn muốn hoạt hình.
 • Trong ngăn tác vụ, chọn Custom Animation.
 • Nhấn nút <<Add>>, xuất hiện lại hộp hội thoại Custom Animation :image339

      Hình 89: Hộp hội thoại Custom Animation

 • Chọn một hiệu ứng từ một trong số các thẻ trong hộp hội thoại đó
 • Chọn tốc độ hay khoảng thời gian cho hiệu ứng đó
  • Để chọn hoạt hình bắt đầu cho đối tượng, vào thẻ Entrance để chọn hiệu ứng. Ví dụ: Fly In hoặc Dissolve In.
  • Để chọn một hiệu ứng như màu phông khác hay dòng text nhấp nháy, vào thẻ Emphasis.
  • Để chọn hiệu ứng khi di chuyển đối tượng này, vào thẻ Exit.
  • Để chọn hướng di chuyển của một hoạt hình, vào thẻ Motion Paths.
  • Nhấn nút <<OK>>.

Bắt đầu một hiệu ứng hoạt hình

Có 3 lựa chọn để bắt đầu một hiệu ứng hoạt hình:

 • On click: Hoạt hình sẽ dừng ở hiệu ứng này cho đến khi nhấn chuột.
 • With previous: Hoạt hình này chạy cùng thời điểm với hoạt hình trước.
 • After previous: Hoạt hình này chạy ngay khi hoạt hình trước kết thúc.

Chọn các thuộc tính bổ sung cho một hiệu ứng hoạt hình

 • Nhiều hoạt hình có thuộc tính mà bạn có thể thiết lập hoặc thay đổi.
  • Nếu bạn chọn hiệu ứng Change Font Color trong thẻ Emphasis, bạn có thể xác định được màu phông.
  • Nếu bạn chọn Fly In trong thẻ Entrance, bạn có thể xác định được đối tượng bay vào slide từ hướng nào.
 • Ví dụ: sử dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình
  • Bước 1: Áp dụng hiệu ứng “Fly in”
   • Hiển thị thẻ Custom Animation trên ngăn tác vụ.
   • Tạo một slide với một vài mục đánh dấu đầu dòngimage341

        Hình 90: Giao diện cửa sổ slide khi tạo hiệu ứng Animation

 • Chọn bốn mục đánh dấu đầu dòng. Nhấn nút <<Add >> trong ngăn Custom Animation.
 • Chọn Fly In trong thẻ Entrance của hộp hội thoại Custom Animation. Có thể thiết lập tốc độ hoạt hình là Medium trong mục Speed, sau đó nhấn nút <<OK>>.
 • Bước 2: Áp dụng hiệu ứng “change font color” cho danh sách các mục đánh dấu đầu dòng trong slide.
  • Chọn 3 mục trong slide muốn đổi mầu
  • Nhấn nút <<Add>> trong ngăn Custom Animation.
  • Chọn Change Font Color trong thẻ Emphasis của hộp hội thoại Custom Animation.image343

Hình 91: Hộp hội thoại Custom Animation – thẻ Emphasis

 • Nhấn nút <<OK>>.
 • Nếu muốn bạn có thể chọn bất cứ hạng mục nào trong số 3 hạng mục cuối và chọn một màu khác trong danh sách màu phông chữ Font Color trong ngăn Custom Animation.
 • Sử dụng Change Order: Với các mũi tên lên, xuống để thay đổi thứ tự của hạng mục đánh dấu đầu dòng.
 • Bước 3: Thay đổi thời gian cho một số hạng mục danh sách từ hiệu ứng bắt đầu là With previous thành On click.
  • Chọn những hạng mục này, sau đó chọn On click từ trong danh sách Start.
  • Lưu tệp.
  • Kiểm tra tập hợp các hoạt hình bằng cách nhấn nút <<Slide Show>>.

Xóa hiệu ứng hoạt hình

 • Trong thẻ Custom Animation của ngăn tác vụ, chọn đối tượng mong muốn.
 • Nhấn nút <<Remove>>.

Sử dụng tương tác

Tương tác là những thứ xảy ra khi bạn nhấn chuột vào một đối tượng trong slide. Chúng thường được sử dụng với các nút hoặc hình, tuy nhiên các đối tượng text cũng có thể có những tương tác như: Chuyển về slide trước, chuyển đến slide sau, chuyển đến slide đầu tiên, …

 • Để áp dụng một tương tác cho một đối tượng (hoặc thay đổi một tương tác áp dụng cho một đối tượng), nhấn chuột phải vào đối tượng đó và chọn Interaction.image345

                        Hình 92: Hộp hội thoại Interaction – bước 1

 • Chọn một tương tác bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải của mục Action at mouse click và chọn trong danh sách sổ xuống.image347

Hình 93: Hộp hội thoại Interaction – bước 2

Nhấn nút <<OK>>

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply