Bài 6: Đồ họa

0

Ngoài những khả năng về soạn thảo và định dạng văn bản, khả năng đồ họa của Writer cũng rất mạnh. Trong chương này, chúng ta sẽ được tìm hiểu và tiếp cận những kỹ thuật vẽ hình cũng như xử lý một số khối hình họa trực tiếp trên Writer.

 • Để làm việc với môi trường đồ họa trên Writer, bạn phải sử dụng đến thanh công cụ Drawing.56

Hình 56: Thanh công cụ Drawing

 • Nếu chưa nhìn thấy thanh công cụ này trên màn hình có thể mở nó bằng cách vào View\Toolbars\ Drawing.

Vẽ khối hình đơn giản

 • Vẽ đường thẳng, mũi tên, hình chữ nhật, Ellipse, hình vuông, hình tròn:
 • Nhấn chọn biểu tượng công cụ vẽ cần thiết trên thanh công cụ vẽ Drawing.
 • Kéo và thả chuột tại vị trí muốn vẽ.
 • Tạo hộp văn bản:
 • Nhấn chọn biểu tượng Text trên thanh công cụ vẽ.
 • Kéo và thả chuột ở vị trí muốn tạo dòng text.
 • Nhập nội dung văn bản vào khung vừa tạo.
 • Vẽ hình theo mẫu:
 • Trên thanh công cụ vẽ – Drawing, nhấn chuột vào mũi tên bên phải của nhóm mẫu vẽ cần chọn mẫu.
 • Các mẫu hình cơ bản – Basic shapes : Chọn các mẫu hình cơ bản như hình chữ nhật, hình vuông…
 • Các mẫu hình biểu tượng – Symbol shapes : Chọn các mẫu biểu tượng.
 • Các mẫu hình mũi tên – Block Arrows : Chọn các mẫu hình mũi tên.
 • Các mẫu hình biểu đồ tiến trình – Flowcharts .
 • Các mẫu hình dòng thoại, dòng mô tả – Callouts : chọn các mẫu dòng thoại hay dòng mô tả.
 • Các mẫu hình sao – Starts : Chọn các mẫu hình sao.
 • Nhấn chọn mẫu vẽ rồi di chuyển đến nơi muốn vẽ hình mẫu.
 • Thay đổi kích thước và di chuyển mẫu vẽ giống như hình ảnh.

Tạo chữ nghệ thuật

 • Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn chữ nghệ thuật trên văn bản.
 • Nhấn chuột vào biểu tượng Fontwork Gallery trên thanh công cụ vẽ Drawing, xuất hiện hộp hội thoại Fontwork Gallery.57

    Hình 57: Hộp hội thoại Fontwork Gallery

 • Chọn một kiểu chữ nghệ thuật cần tạo bằng cách bấm đúp chuột vào ô chứa kiểu chữ đó hoặc nhấn chuột vào ô chứa kiểu chữ đó rồi nhấn nút <<OK>>.58

Hình 58: Vùng tạo chữ nghệ thuật

 • Gõ dòng chữ mà bạn muốn tạo dạng chữ nghệ thuật ở vùng Fontwork.
 • Chọn các định dạng về phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ cho dòng chữ muốn tạo chữ nghệ thuật bằng cách nhấn chuột vào dòng chữ cần tạo và sử dụng các biểu tượng công cụ trên thanh Fontwork.
 • Nhấn phím Enter để kết thúc việc tạo chữ nghệ thuật.

Chèn ảnh vào tài liệu

Bạn có thể chèn được hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau trên máy tính vào tài liệu Writer như: ảnh từ một tệp tin, ảnh từ máy quét (scanner).

Chèn ảnh từ một tệp tin

Để chèn ảnh từ một tệp tin vào tài liệu, bạn làm như sau:

 • Đưa con trỏ chuột vào vị trí muốn chèn ảnh.
 • Vào menu Insert\Picture\From File, hộp hội thoại Insert picture xuất hiện cho phép bạn tìm tệp ảnh cần chèn vào tài liệu.59

    Hình 59: Hộp hội thoại Insert picture

 • Chọn tệp chứa ảnh cần chèn.
 • Bấm đúp chuột vào ảnh muốn chèn hoặc nhấn chuột vào ảnh muốn chèn rồi nhấn nút <<Open>> để hoàn tất. Ảnh từ tệp đã chọn được chèn vào tài liệu cùng thanh công cụ Picture giúp bạn thực hiện các phép định dạng và hiệu chỉnh ảnh.60

Hình 60: Thanh công cụ Picture

Trong trường hợp không xuất hiện thanh công cụ Picture, bạn có thể vào menu View\Toolbars\Picture để hiển thị nó.

Chèn ảnh từ máy quét (Scanner)

Để chèn ảnh từ máy quét vào tài liệu, bạn làm như sau:

 • Vào menu Insert\Picture\Scan\Request, chọn kiểu ảnh muốn quét vào.
 • Nhấn nút <<Scan>> để thực hiện việc chèn ảnh từ máy quét vào.

Trong trường hợp muốn chọn máy quét để quét ảnh muốn chèn vào văn bản, bạn có thể vào menu Insert\Picture\Scan\Select Source, rồi chọn máy quét mong muốn.

Chèn ảnh từ OpenOffice.org Gallery

 • Nhấn chuột vào biểu tượng Gallery trên thanh công cụ.
 • Chọn chủ điểm ảnh cần chèn.
 • Nhấn chuột trái vào hình muốn chèn, giữ chuột và kéo xuống vùng văn bản của bạn, rồi thả chuột.

Hiệu chỉnh hình ảnh

Thay đổi kích thước

 • Nhấn chọn hình cần thay đổi kích thước, xung quanh hình sẽ xuất hiện các nút hiệu chỉnh kích thước màu xanh.a
 • Di chuyển con trỏ chuột đến các nút này, nhấn giữ và kéo chuột để thay đổi kích thước.

Di chuyển

 • Dời con trỏ chuột đến hình, nhấn giữ chuột, kéo chuột đến vị trí mới rồi thả.

Thay đổi nhanh hình

 • Nhấn chọn vào hình sẽ thấy thanh công cụ Picture như sau:61

Hình 61: Thanh công cụ Picture

 • Nhấn chuột vào biểu tượng Filter trên thanh công cụ để thay đổi hình ảnh với những hiệu ứng có sẵn.

Xóa hình

 • Nhấn chọn hình cần xóa, nhấn phím Delete.

Vị trí của hình ảnh đối với văn bản

 • Bấm đúp chuột vào hình, xuất hiện hộp hội thoại Picture.62

Hình 62: Hộp hội thoại Picture – Thẻ Wrap

 • Chọn thẻ Wrap, chọn kiểu bao text cho hình ảnh trong phần Settings.
 • Điều chỉnh thông số giãn cách hình ảnh đối với văn bản trong phần Spacing.

Tạo các biểu thức, phương trình tính toán

Tạo biểu thức

 • Đặt điểm chèn tại vị trí cần tạo biểu thức toán học.
 • Vào menu Insert\Object\Formula, xuất hiện vùng soạn thảo văn bản bên dưới vùng soạn thảo chính.
 • Nhấn chuột phải vào vùng soạn thảo mới, xuất hiện danh sách biểu thức toán học.
 • Muốn chèn ký hiệu nào thì nhấn chọn ký hiệu đó rồi nhập giá trị biểu thức vào.
 • Khi soạn xong nhấn chuột vào vùng soạn thảo văn bản chính sẽ được biểu thức cần thiết.

Hiệu chỉnh

 • Bấm đúp chuột vào biểu thức toán học.

Xóa

 • Nhấn chọn biểu thức, nhấn phím Delete.

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply