Bài 5: Làm việc với bảng biểu ( tiếp)

0

3. Nhập nội dung và trình bày bảng biểu

Nhập và trình bày nội dung

– Nhập dữ liệu: Muốn nhập dữ liệu cho Cell nào bạn di chuyển con trỏ tới Cell đó và nhập nội dung cho Cell, sử dụng các mũi tên để di chuyển con trỏ chuột giữa các Cell. Sau khi nhập nội dung cho Table bạn có thể tùy biến Font chữ cho nội dung tương tự như thao tác với nội dung văn bản.

– Căn chỉnh độ rộng, chiều cao của Cell: Để căn chỉnh độ rộng, chiều cao cho các Cell trong bảng bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn Cell hoặc nhóm Cell cần căn chỉnh độ rộng, chiều cao.

Bước 2: Nhấp chuột tab Layout trên thanh công cụ Ribbon chọn tới nhóm Cell size.

1

Để thay đổi độ rộng hay chiều cao cho Cell bạn nhập thẳng giá trị vào hai ô nhập Table Column With và Table Row height.

+  Table Row Height: Thay đổi chiều cao

+  Table Column With: Thay đổi độ rộng

Ngoài cách nhập trực tiếp giá trị bạn có nhấp chọn các mũi tên để tăng giảm giá trị trong ô nhập.

Với cách trên bạn có thể cố định độ rộng của cột theo một giá trị nhất định, tuy nhiên trong một số trường hợp bạn lại muốn chúng thay đổi linh hoạt theo nội dung mình nhập hoặc thay đổi theo định chiều rộng của trang văn bản. Để thực hiện được điều này bạn nhấp chọn biểu tượng AutoFit một danh sách đổ xuống xuất hiện như hình dưới đây:

2

+ AutoFit Content: Thay đổi độ rộng của Cell theo nội dung

+ Auto Fit Window: Thay đổi độ rộng của Cell theo độ rộng của văn bản.

+ Fixed Column With: Cố định theo giá trị độ rộng hiện tại.

– Căn chỉnh vị trí nội dung trong Cell: Nội dung trong các Cell là không giống nhau, với nội dung là Text chúng ta căn trái, nhưng với dữ liệu kiểu sổ chúng ta căn phải,… Để thực hiện căn lề cho nội dung Cell bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn Cell hoặc nhóm Cell cần căn lề nội dung

Bước 2: Trong Tab Layout bạn tìm tới nhóm lệnh Alignment.

3

+  Align Top Left: Căn nội dung theo lề trên bên trái của Cell.

+  Align Top Center: Căn nội dung theo lề trên và căn giữa Cell.

+  Align Top Right: Căn nội dung theo lề trên bên phải của Cell.

+  Align Center Left: Căn nội vào giữa bên trái của Cell

+  Align Center: Căn nội dung chính giữa Cell

+  Align Center Right: Căn nội dung vào giữa bên phải của Cell.

+  Align Bottom Left: Căn nội dung dưới đáy bên trái của Cell.

+  Align Bottom Center: Căn nội dung vào giữa dưới đáy của Cell.

+  Align Bottom Right: Căn nội dung dưới đáy bên phải của Cell.

+  Text Direction: Đổi chiều chữ trong Cell, giả sử nội dung quá dài các Cell không chứa hết bạn có thể quay đứng chữ để tiết kiệm diện tích. Cách này thường sử dụng cho tiêu đề cột.

+  Cell Margins: Căn lề cho nội dung trong Cell, để thực hiện bạn có thể làm theo các bước sau:4

 

Bước 1: Chọn Cell hoặc nhóm Cell cần đặt lề cho nội dung.

Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng Cell Margins, hộp thoại Table Option xuất hiện như hình dưới đây:

+ Default cell margins: Đặt lề cho Cell bằng cách nhấp giá trị cho các mục Top, Bottom, Left, Right.

+ Default cell spaceing: Tích chọn mục này để thiết lập khoảng cách giữa các Cell.

+ Options: Tích chọn mục này để tự động điều chỉnh cỡ Cell theo nội dung.

Trình bày bảng biểu

Để chình bày bảng biểu đẹp, hợp với nội dung và chuyên nghiệp bạn có thể sử dụng những công cụ mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây:

Để tiện theo dõi chúng tôi xin đưa ra một ví dụ với bảng dữ liệu thô như hình dưới đây:5

 

Trong phần này chúng ta sẽ quan tâm tới các công cụ trong Tab Design trên thanh Ribbon.

– Nhóm Table Styles: Dùng để thiết lập Style cho bảng biểu.

Bạn có thể chọn một kiểu Style trong danh sách cho bảng biểu của mình. Nhấp chọn mũi tên dưới cùng để mở rộng danh sách.

6

 

Nếu không muốn áp dụng Style cho bảng bạn nhấp chọn biểu tượng trong mục Plain Tables.

Giả sử chúng ta chọn một kiểu Style trong bảng Built-in cho ví dụ:

Bây giờ hãy kết hợp với nhóm lệnh Table Style Options để thiết lập một số thuộc tính cho bảng biểu như ẩn hiện dòng tiêu đề, dòng tổng cộng, hay có sử dụng Style không,…

7

 

+ Header Row: Tích chọn để áp dụng kiểu Style tiêu đề cho dòng tiêu đề. Với ví dụ trên nếu không tích chọn mục này kết quả sẽ như hình dưới đây:

+ First Column: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho cột tiêu đề, trong ví dụ này của chúng ta không sử dụng Style có cột tiêu đề.

+ Total Row: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho cột tổng cộng, kết quả ví dụ trên sẽ như hình dưới đây:

+ Last Column: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho cột cuối cùng, trong dụ chúng ta không sử dụng Style cho cột cuối cùng.

+ Banded Rows: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho các hàng trong bảng.

+ Banded Columns: Tích chọn mục này để áp dụng Style cho các cột trong bảng.

Nếu không hài lòng với mẫu sẵn có bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc thêm mới những mẫu Style của riêng mình.

+ Chỉnh sửa một Style sẵn có: Từ danh sách Style nhấp chọn Modify Table Style…

8

 

Hộp thoại Modify Style xuất hiện như hình dưới đây

9

 

Trong hộp thoại này bạn có thể thay đổi mầu sắc Font chữ cho các hàng và các cột. Sau khi chỉnh sửa xong nhấp Ok để lưu lại.

+ Thêm mới một Style: Để thêm một Style nhấp chọn New Table Styles… Hộp thoại Create New Style from Formating xuất hiện như hình dưới đây:

10

Bạn có thể thay đổi mầu sắc, font chữ cho Style mới, sau khi thiết kế xong nhấp Ok. Khi đó trên danh sách sẽ xuất hiện một Style mới nằm trong mục Custom.11

 

Bạn có thể sử dụng Style này như các Style khác có trong hệ thống.

Lưu ý: Trường hợp muốn xóa nhanh các định dạng bạn nhấp chọn biểu tượng Clear.

– Thay đổi mầu nền cho bảng biểu: Ngoài cách chọn những Style xây dựng sẵn với những quy luật nhất định bạn cũng có thể tự mình thiết lập những thuộc tính như màu nền, đường viên cho bảng mà không cần tuân theo bất cứ quy luật nào. Cách thay đổi mầu nền cho một hoặc một nhóm Cell như sau:

Bước 1: Nhấp chọn nhóm Cell cần thay đổi mầu nền

Bước 2: Nhấp chọn Shading trong nhóm Table Style của Tab Design.

12

 

Hoặc bạn có thể nhấp chọn lệnh Border cũng trong nhóm lệnh này chọn mục Border and Shading…

13

 

Cửa sổ Border and Shading xuất hiện như hình dưới đây:

14

 

Trong mục Fill bạn chọn mầu nền cho Cell hoặc nhóm Cell hiện thời.

+ Thiết lập Border cho bảng: Bạn có thể thay đổi mầu sắc, nét vẽ cho các đường Border của bảng, cách thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấp chọn Cell hoặc nhóm Cell cần hiệu chỉnh Border

Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng Border trong nhóm lệnh Table Styles. Một danh sách lựa chọn xuất hiện như hình dưới đây:

13

Bạn có thể chọn một kiểu Border thích hợp trong danh sách, nếu muốn có thêm các lựa chọn và tùy chỉnh hãy nhấp chọn mục Borders and Shading…

14

Setting: Chọn kiểu Border

Style: Kiểu đường kẻ

Color: Mầu cho đường kẻ

Width: Độ rộng của đường kẻ

Lưu ý: Trong mục Preview bạn có thể nhấp chuột để áp dụng hay hủy bỏ Border giống như trên hình ảnh minh họa.

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply