Bài 4: Làm việc với bảng biểu

0

1. Chèn bảng vào văn bản

Để thực hiện chèn bảng biểu vào văn bản bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn bảng biểu

Bước 2: Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Insert và tìm tới nhóm Tables. Nhấp chọn biểu tượng Table trong nhóm này.

1

  • – Tạo bảng bằng cách lựa chọn cấu trúc có sẵn: Trong mục Insert Table bạn di chuyển chuột để chọn cấu trúc bảng màn mình cần tạo, với số hàng, cột là số các ô vuông nhỏ được chọn trong danh sách. Như hình dưới đây chúng ta sẽ chèn một bảng gồm có 2 hàng 3 cột vào nội dung văn bản
  • 2
  • – Tạo bảng bằng hộp thoại Insert Table: Bạn còn có thể thay đổi cấu trúc bảng biểu bằng cách nhấp chọn mục Insert Table… Hộp thoại Insert Table xuất hiện như hình dưới đây:
  • 3

+ Number of columns: Số cột của bảng

+ Number of rows: Số hàng trong bảng

+ Fixed column with: Tạo bảng mà độ rộng các cột cố định theo một giá  trị.

+ AutoFit to contents: Tạo bảng mà độ rộng các cột phụ thuộc vào nội dung các cột đó.

+ AutoFit to window: Tạo bảng mà độ rộng các cột dàn đều theo độ rộng của khổ giấy.

+ Remember dimensions…: Lưu lại định nghĩa cấu trúc bảng cho lần tạo tiếp theo.

Cuối cùng bạn nhấp chọn nút Ok để hoàn tất.

– Tạo bảng bằng Quick Tables: Bạn nhấp chọn biểu tượng Quick Tables trên menu nhanh. Một danh sách các bảng mẫu sẽ xuất hiện như hình dưới đây:

4

Bạn nhấp chọn một mẫu bất kỳ để thêm vào nội dung văn bản.

2. Hiệu chỉnh bảng biểu

Lựa chọn (bôi đen) hàng, cột, ô (Cell)

– Lựa chọn một Cell: Để lựa chọn một Cell bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau đây:

Cách 1: Nhấp chuột chọn tới ô cần lựa chọn trên Table.

Cách 2: Sử dụng công cụ trên thanh Ribbon bằng cách nhấp chọn Tab Layout tìm tới nhóm Table chọn biểu tượng Select sau đó chọn Select Cell.

5

– Lựa chọn một nhóm các Cell: Để lựa chọn một nhóm ô trong bảng biểu bạn nhấp chuột tại vị trí đầu tiên giữ rồi di chuyển đến đích.

– Lựa chọn một hàng: Để lựa chọn một hàng trong Table bạn có thể làm theo một trong các cách sau đây:

Cách 1: Di chuyển con trỏ chuột tới vị trí đầu tiên của hàng cần lựa chọn, khi con trỏ chuột đổi thành hình mũi tên mầu trắng bạn nhấp chuột trái.

Cách 2: Sử dụng công cụ trên thanh Ribbon bằng cách nhấp chọn Tab Layout tìm tới nhóm Table chọn biểu tượng Select sau đó chọn Select Row.

6

– Lựa chọn cột: Để lựa chọn cột trên Table bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau đây:

Cách 1: Di chuyển chuột tới đỉnh của cột cần lựa chọn, khi con trỏ chuột đổi thành mũi tên trỏ xuống mầu đen, bạn nhấp chuột trái.

Cách 2: Sử dụng công cụ trên thanh Ribbon bằng cách nhấp chọn Tab Layout tìm tới nhóm Table chọn biểu tượng Select sau đó chọn Select Column.

7

– Chọn toàn bộ Table: Bạn có thể lựa chọn toàn bộ bảng bằng một trong các cách sau đây:

Cách 1: Nhấp trái chuột vào biểu tượng phía phải trên của Table.

8

Cách 2: Chọn Tab Layout trên thanh công cụ Ribbon tìm tới nhóm Table chọn biểu tượng Select sau đó nhấp chọn Select Table.

9

Thao tác với cột

– Thêm cột

Để thêm cột vào bảng bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp chuột tới vị trị cần thêm cột trên bảng.

Bước 2: Thực hiện theo một trong hai cách sau đây:

+ Từ thanh Ribbon chọn Tab Layout, tìm tới nhóm lệnh Rows & Columns.1

Chọn Insert Left để thêm cột bên trái vị trí con trỏ hiện thời, chọn Insert Right để thêm cột bên phải vị trí con trỏ hiện thời.

+ Nhấp phải chuột di chuyển tới mục Insert chọn Insert Left để thêm cột bên trái vị trí con trỏ hiện thời, nhấp Insert Right để thêm cột bên phải vị trí con trỏ hiện thời.2

– Xóa cột

Để xóa cột khỏi bảng bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp chuột chọn tới cột cần xóa trong bảng

Bước 2: Thực hiện theo một trong các cách sau đây:

+ Nhấp chọn Tab Layout, tìm tới nhóm lệnh Rows & Columns, tiếp theo nhấp chọn nút Delete, chọn Delete cloumns.3

+ Nhấp phải chuột chọn Delete Cells…

4

Hộp thoại Delete Cells xuất hiện tích chọn mục Delete entire column rồi nhấp Ok.10

Thao tác với hàng

– Thêm hàng

Để thêm hàng vào bảng bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp chuột tới vị trị cần thêm hàng trên bảng.

Bước 2: Thực hiện theo một trong hai cách sau đây:

+ Từ thanh Ribbon chọn Tab Layout, tìm tới nhóm lệnh Rows & Columns.11

Chọn Insert Above để thêm phía trên vị trí con trỏ hiện thời, chọn Insert Below để thêm hàng phía dưới vị trí con trỏ hiện thời.

+ Nhấp phải chuột di chuyển tới mục Insert chọn Insert Above để thêm hàng phía trên vị trí con trỏ hiện thời, nhấp Insert Below để thêm hàng phía dưới vị trí con trỏ hiện thời.1

– Xóa hàng

Để xóa hàng khỏi bảng bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp chuột chọn tới hàng cần xóa trong bảng

Bước 2: Thực hiện theo một trong các cách sau đây:

+ Nhấp chọn Tab Layout, tìm tới nhóm lệnh Rows & Columns, tiếp theo nhấp chọn nút Delete, chọn Delete Rows.8

+ Nhấp phải chuột chọn Delete Cells…9

Hộp thoại Delete Cells xuất hiện tích chọn mục Delete entire row rồi nhấp Ok.10

Thao tác với ô (Cell)

– Thêm Cell: Để thêm một Cell mới vào bảng bạn chọn tới vị trí cần thêm rồi chọn như hình11

Hộp thoại Insert Cells xuất hiện chọn Shift cells right để thêm một Cell bên trái vị trí con trỏ hiện tại, chọn Shift cells down để thêm Cell phía dưới vị trí con trỏ hiện thời.

14

– Xóa Cell: Để xóa một Cell bạn chọn tới Cell cần xóa rồi thực hiện theo một trong các cách sau đây:

+ Nhấp phải chuột chọn Delete Cells…Hộp thoại Delete Cells xuất hiện như hình dưới đây:13

Chọn Shift cells left để xóa Cell bên trái vị trí con trỏ hiện thời, chọn Shift cells up để xóa Cell phía trên vị trí con trỏ hiện thời, cuối cùng nhấp Ok để thực hiện.14

+ Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Layout tìm tới nhóm Rows & Columns, nhấp chọn biểu tượng Delete\Delete Cells…15

Hộp thoại Delete Cells xuất hiện bạn làm tương tự như cách trên đã trình bày.

– Gộp Cell: Trong thực tế rất nhiều trường hợp bạn phải gộp các Cell lại khi trình bày văn bản, cách thực hiện như sau:

+ Chọn nhóm Cell cần gộp

+ Nhấp phải chuột chọn Merge Cells.16

Hoặc nhấp chọn Tab Layout trên thanh Ribbon tìm tới nhóm Merger chọn nút Merger Cells.17

– Tách Cell: Ngoài việc nhập các Cell lại với nhau bạn cũng có thể tách chùng ra thành nhiều Cell khác nhau. Cách thực hiện như sau:

+ Chọn nhóm Cell cần tách

+ Chọn Tab Layout trên thanh công cụ Ribbon, tìm tới nhóm lệnh Merge nhấp chọn Split Cells.18

Hoặc nhấp phải chuột chọn Split Cell19

Bằng một trong hai cách trên hộp thoại Split Cells xuất hiện như hình dưới đây:20

Bạn có thể tách nhóm Cell hiện tại thành nhiều hàng nhiều cột bằng cách điền giá trị cho hai mục Number of columns (số cột cần tách) và Number of rows (số hàng cần tách). Trong trường hợp bạn chọn một nhóm cột chương trình sẽ cho phép nhập chúng lại trước khi tách nhỏ bằng cách tích chọn mục Merge cells before split. Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất.

Lưu ý: Ngoài tách các Cell trên Table bạn còn có thể tách một bảng thành một bảng khác cách thực hiện như sau:

– Chọn tới vị trí cần ngắt thành bảng mới

– Trong Tab Layout trên thanh Ribbon tìm tới nhóm Merge nhấp chọn Split Table.

KM
SALE
Đại hội tủ lạnh Hitachi - Tặng mã đến 10 Triệu
Hạn dùng: 24-01-2019
XEM NGAY
9%
COUPON
LOCK & LOCK: "PHÁ ĐẢO" GIÁ SÀN
Hạn dùng: 31-01-2019
Giảm thêm 9%
09LLT1
COPY MÃ
KM
SALE
Robot hút bụi - Tặng mã lên đến 3 Triệu
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Tết sung túc - Hạnh phúc cả năm
Hạn dùng: 26-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Mua Tivi - Đổi vận ngay
Hạn dùng: 28-02-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Vinmart: Giao Hàng trong 2h
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Pamper khuyến mãi hấp dẫn
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Du lịch Tết Nguyên Đán - Ưu đãi đến 50%
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Quà Tết - Ưu đãi đến 47%
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Chăm sóc xế toàn diện - Ưu đãi đến 50%
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Ngày hội siêu Sung - Deal thần tốc , giá cực Sốc
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Apple sành điệu - Tặng nửa yêu thương
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
NGÀY HỘI MÔNG XINH - CODE YÊU QUÀ XỊN
Hạn dùng: 23-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Bánh kẹo Tết - Ưu đãi đến 20%
Hạn dùng: 23-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Tưng bừng đón Lễ - Tất niên no căng
Hạn dùng: 25-01-2019
XEM NGAY
10%
COUPON
NESTLE NAN - BÉ THÔNG MINH DEAL HOÀNH TRÁNG
Hạn dùng: 31-01-2019
Ngành hàng: Mẹ & Bé
Giảm thêm 10%
12SNAN
COPY MÃ
KM
SALE
NGÀY HỘI MÔNG XINH - CODE YÊU QUÀ XỊN
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
ABBOTT - NAN TRAO SỨC KHỎE VÀNG, VUI ĐÓN XUÂN SANG
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
11%
COUPON
HUGGIES: QUÀ CỰC BỐC - SẮM MÊ LY
Hạn dùng: 31-01-2019
Ngành hàng: Mẹ & Bé
Giảm thêm 11%
11HUG1
COPY MÃ
17%
COUPON
PAMPERS: TẾT NĂM MỚI - SẮM DEAL HỜI
Hạn dùng: 31-01-2019
Ngành hàng: Mẹ & Bé
Giảm thêm 17%
17PAM1
COPY MÃ
KM
SALE
SẮM MERRIES - RINH LỘC TẾ
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
MOONY: MUA CÀNG NHIỀU - QUÀ CÀNG TO
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
GOO.N GIÁ SIÊU TỐT - QUÀ SIÊU YÊU
Hạn dùng: 31-01-2019
Ngành hàng: Mẹ & Bé
XEM NGAY
8%
COUPON
ABBOTT - giá số dzách - thêm code ngầu
Hạn dùng: 31-01-2019
Ngành hàng: Mẹ & Bé
Giảm thêm 8%
8ABOT1
COPY MÃ
KM
SALE
MOONY RINH CODE LINH ĐÌNH
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
3%
COUPON
BOBBY - MAMYPOKO QUÀ CHẤT NGẤT - GIÁ LUNG LINH
Hạn dùng: 31-01-2019
Ngành hàng: Mẹ & Bé
Giảm thêm 3%
3BOBY1
COPY MÃ
KM
SALE
VinFast Klara - Khuyến mãi mới cực hấp dẫn
Hạn dùng: 28-02-2019
XEM NGAY
KM
SALE
VinFast Klara - Khuyến mãi mới cực hấp dẫn
Hạn dùng: 28-02-2019
XEM NGAY
KM
SALE
MUA VINFAST KLARA BẰNG THẺ TÍN DỤNG MASTERCARD - NHẬN ĐẾN 1500 ĐIỂM VINID
Hạn dùng: 31-01-2019
XEM NGAY
KM
SALE
Đặt Cọc Ôtô Vinfast - Giá khuyến mãi đặc biệt
Hạn dùng: 31-10-2019
XEM NGAY

Nguồn: Sưu tầm

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply