Bài 8: Kiểu dữ liệu và cách định dạng

0
 1. Kiểu chuỗi

  Kiểu dữ liệu này bao gồm các ký hiệu từ a đến z, từ A đến Z và các phím số trên bàn phím ngoài ra nó còn có một số các ký hiệu trên bàn phím.

  Dữ liệu loại chuỗi thường được dùng để mô tả, giải thích các thành phần cho rõ ràng nó không dùng trong tính toán.

  Nếu các kiểu dữ liệu được nhập vào không hợp lệ thì Excel tự động chuyển các dữ liệu này thành dữ liêu loại chuỗi.

  Dữ liệu loại chuỗi khi đứng trong công thức phải được rào trong cặp dấu nháy kép (” “).

  Khi muốn thể hiện số dưới dạng ký tự, bạn nhập thêm dấu nháy đơn (‘) trước dữ liệu chuỗi dạng số.

 2. Kiểu ngày tháng

  Kiểu dữ liệu ngày tháng được thể hiện ngày tháng năm giờ phút giây hay tháng ngày năm… cách thể hiện ngày tháng tuỳ theo sự lựa chọ của chúng bạn

  Chọn cách thể hiện ngày tháng

  Nhấp phải chuột vào ô hay nhóm ô kiểu ngày tháng cần định dạng chọn Format Cells.image451

  Hộp thoại xuất hiện bạn chọn tới Tab Number.image449

  + Category: Chọn mục Date

  + Locale (Location): Chọn giá trị Vietnamese

  + Type: Chọn kiểu ngày tháng cần định dạng.

  Chọn cách thể hiện giờ

  Nhấp phải chuột vào ô hay nhóm ô kiểu ngày tháng cần định dạng chọn Format Cells.image451

  Hộp thoại xuất hiện bạn chọn tới Tab Number.image452

  + Category: Chọn mục Time

  + Locale (Location): Chọn giá trị Vietnamese

  + Type: Chọn kiểu thời gian cần định dạng.

  Một số dạng thể hiện.

  – Thể hiện của ngày tháng

  m/d/yy

  d- mmm- yy

  d- mmmm

  mmm- yy

  – Thể hiện của giờ phút giây

  h:mm AM/PM

  h:mm:ss AM/PM

  h:mm

  h:mm:ss

  m/d/yy h:mm

 3. Kiểu dữ liệu Formula

  Kiểu dữ liệu dạng công thức bắt buộc đầu tiên phải là dấu bằng (=), tiếp theo sau là các hằng, biến, hàm và kết hợp với các toán tử (số học, luận lý, quan hệ).

  Trong ô có kiểu dữ liệu dạng công thức, sau khi chuyển con trỏ qua ô khác thì Excel chỉ hiển thị kết quả tính toán của công thức chứ không hiển thị công thức.

  Trong hình ảnh dưới đây phần khoanh tròn là giá trị của công thức trong hình chữ nhật.image454

 4. Kiểu số học

  Kiểu dữ liệu này bao gồm các phím số từ 0 đến 9 và các ký hiệu như + , – , * , (), ., =, $, %.

  Dữ liệu kiểu số mặc nhiên được canh phải trong ô, nếu độ dài của số lớn hơn độ rộng của ô thì nó tự động chuyển sang hiển thị kiểu khoa học (số mũ) hoặc hiển thị trên các ô ký tự (###), lúc này bạn chỉ cần nới rộng ô.

  Để định dạng cho dữ liệu kiểu số bạn thực hiện như sau:

  – Chọn ô hoặc nhóm ô cần định dạng dữ liệu, nhấp phải chuột chọn Format Cells.image451

  Hộp thoại Format Cells xuất hiện bạn chọn tới Tab Number.

  – Để định dạng cho dữ liệu theo dạng số bạn chọn giá trị Number trong mục Category.image457

  + Decimal palces: Số chữ số sau dấu phẩy.

  + Use 1000 Separator (,): Tích chọn mục này để phân cách chữ số hàng nghìn.

  + Negative numbers: Chọn kiểu hiện thị dữ liệu

  – Để định dạng dữ liệu dạng tiền tệ trong mục Category bạn nhấp chọn mục Curency.image458

  + Decimal palces: Số chữ số sau dấu phẩy.

  + Symbol: Biểu tượng của loại tiền tệ.

  + Negative numbers: Chọn kiểu hiện thị dữ liệu.

  – Để dịnh dạng dữ liệu kiểu phần trăm bạn chọn Percentage trong mục category:image460

  + Decimal palces: Số chữ số sau dấu phẩy.

   

 5. Kiểu mảng

  Bạn có thể sử dụng công thức mảng (Array formula) để thiết kế công thức vốn cho ra nhiều kết quả.

  Công thức mảng làm việc với hai hoặc nhiều tập hợp giá trị khác nhau gọi là đối số của mảng, nó sẽ cho ra một hay nhiều kết quả khác nhau.

  Nội dung của mảng có thể chứa giá trị số, chuỗi, các giá trị luận lý hoặc giá trị lỗi.

  + Giá trị số trong mảng bao gồm các giá trị số nguyên, số thập phân hay số kỹ thuật.

  + Chuỗi trong mảng phải nằm trong cặp dấu nháy kép.

  + Giá trị luận lý là Ture hoặc False.

  Trong mảng không có những ký hiệu đặc biệt như %, $…

  Mảng thể hiện theo nhiều cách khác nhau, ví dụ: Một ma trận hàng thể hiện qua mảng như sau: (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

  Các đối số của mảng phải có kích thước hàng, cột bằng nhau.

Nguồn; Sưu tầm

 

Share.

About Author

Leave A Reply