Bài 5: Thao tác với ô (Cell) ( tiếp)

0

4. Chèn thêm một Cell

Để thao tác với hàng, cột, ô chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một ví dụ cụ thể. Giả sử chúng ta có một bảng danh sách học sinh tiên tiến như hình dưới đây:

18

Để chèn thêm một Cell vào vị trí ô AWQ15 bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhấp chuột chọn ô AWQ15.

Bước 2: Nhấp phải chuột chọn Insert…

19

Hoặc từ thanh công cụ Ribbon chọn Tab Home, tìm tới nhóm lệnh Cells nhấp chọn mũi tên bên phải lệnh Insert.

20

Một danh sách xuất hiện bạn chọn mục Insert Cells…

Bước 3: Sau bước 2 hộp thoại Insert xuất hiện như hình dưới đây:

21

Nếu muốn chèn thêm Cell mới vào vị trí hiện tại và chuyển toàn bộ nội dung các cột tương ứng sang bên phải bạn chọn mục Shift cells right, nếu muốn chèn thêm Cell mới vào vị trí hiện tại và chuyển toàn bộ nội dung các cột tương ứng xuống phía dưới bạn chọn mục Shift cells down. Cuối cùng nhấp Ok.

Kết quả khi chèn thêm một Cell mới vào vị trí hiện tại và chuyển nội dung các cột tương ứng sang phải.

22

Kết quả khi chèn thêm một Cell mới vào vị trí hiện tại và chuyển nội dung các cột tương ứng xuống phía dưới.

23

Lưu ý: Với thao tác chèn thêm Cell mới như vừa hướng dẫn, bạn có thể thực hiện cho một nhóm Cell.

5. Xóa Cell

Để xóa một Cell vào vị trí ô AWQ15 bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhấp chuột chọn ô AWQ15 (là ô vừa thêm ở phần trước)

Bước 2: Nhấp phải chuột chọn Delete…

24

Hoặc từ thanh công cụ Ribbon chọn Tab Home, tìm tới nhóm lệnh Cells nhấp chọn mũi tên bên phải lệnh Delete.

25

Một danh sách xuất hiện bạn chọn mục Delete Cells…

Bước 3: Sau bước 2 hộp thoại Delete xuất hiện như hình dưới đây:

26

Nếu muốn xóa cột hiện tại và chuyển toàn bộ nội dung các cột tương ứng sang bên trái bạn chọn mục Shift cells left, nếu muốn xóa cột hiện tại và chuyển toàn bộ nội dung các cột tương ứng lên phía trên bạn chọn mục Shift cells left Shift cells down. Cuối cùng nhấp Ok.

Cũng với ví dụ ở phần trước, nếu xóa Cell hiện tại và chuyển nội dung các cột tương ứng sang trái chúng ta sẽ có kết quả như hình dưới đây:1

Kết quả khi xóa Cell hiện tại và chuyển nội dung các cột tương ứng lên trên.

27

6. Gộp Cell

Trong ví dụ ở phần trước bạn để ý tiêu đề của danh sách học sinh tiên tiến được chứa trong một Cell, Cell này được gộp từ các Cell từ B2 đến D2 (B2:D2). Để có thể gộp nhiều Cell lại với nhau bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn nhóm Cell cần gộp, giả sử với ví dụ trước chúng ta chọn các ô B5 đến D8 (B5:D8).28

Bước 2: Từ thanh công cụ Ribbon nhấp chọn Tab Home, tìm tới nhóm Alignment.

29

Nhấp chuột vào mũi tên bên phải lệnh Merge, trong danh sách đổi xuống bạn có thể chọn kiểu Merge cho các Cell.

+ Merge & Center: Nhóm tất cả các Cell cần gộp thành một Cell duy nhất và căn nội dung vào giữa.

Kết quả khi gộp Cell bằng lệnh này:

30

+ Merge Across: Nhóm các Cell hoặc nhóm Cell thành các Cell lớn theo chiều dọc.

Kết quả khi gộp Cell bằng lệnh này:

31

+ Merge Cells: Nhóm tất cả các Cell cần gộp thành một Cell duy nhất.

32

Lưu ý: Trong quá trình gộp các Cell có nội dung, chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại cảnh báo mất dữ liệu, nếu đồng ý bạn nhấp Ok.

33

+ Unmerge Cells: Hủy gộp các Cell, gộp Cell bằng một trong các lệnh trên sau đó sử dụng lệnh hủy gộp Cell, kết quả sẽ thu được như hình dưới đây:

34

 

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply