Cài đặt máy chủ Linux

0

Lưu ý: trước khi cài đặt, cần tìm hiểu các thông tin về phần cứng của hệ thống, bao gồm

 • Thông tin về ổ đĩa cứng
 • Thông tin về card mạng
 • Thông tin về card đồ hoạ
 • Thông tin về màn hình
 • Thông tin về giao thức và cấu hình mạng nếu kết nối mạng
 • Thông tin về các thiết bị ngoài (chẳng hạn các thiết bị SCSI…)

Có thể chọn nhiều phương án cài đặt như cài đặt từ đĩa mềm, từ đĩa cứng, từ đĩa CD Rom hoặc qua mạng. Tài liệu này chọn hướng dẫn quá trình cài đặt phiên bản 7.2 từ đĩa CDRom. Yêu cầu máy cài đặt có khả năng khởi động (boot) từ ổ đĩa CD-Rom (được hỗ trợ hầu hết trong các máy tính hiện nay).

Sau đây là các bước cài đặt cụ thể. Khi kết thúc bước trước chương trình cài đặt tự động chuyển sang bước sau. Một số bước cài đặt cho phép quay lại bước trước bằng cách chọn Back.

 1. Đưa đĩa CD Rom Redhat vào ổ đĩa. Khởi động lại máy (lưu ý phải đảm bảo máy có khả năng khởi động từ đĩa CD-Rom
 2. Chọn chế độ cài text
 3. Mặc định chọn ngôn ngữ (English) chọn Next
 4. Chọn kiểu bàn phím (Generic 105-key PC), kiểu thể hiện bàn phím (US English).
 1. Cấu hình chuột

Chọn đúng kiểu chuột trong hệ thống. Nếu không tìm được chính xác chọn kiểu tương thích trong danh sách.

 1. Tại màn hình Welcome to Redhat Linux. Chọn Next
 2. Chọn chế độ cài đặt Custom.
 3. Sử dụng chương trình Disk Druid để tạo phân vùng đĩa chuẩn bị quá trình cài đặt. Phân vùng đĩa cứng như sau:

Sử dụng phím Tab và phím mũi tên để di chuyển, phím Space hay Enter để chọn

 • Dùng Delete xoá các phân vùng cũ của hệ thống trước.
 • Chọn New để tạo các phân vùng mới.
 • Tạo phân vùng bộ nhớ ảo với các thông số sau:

Type: Linux Swap

Size: 256Mb (gấp đôi kích thước vật lý của bộ nhớ RAM của hệ thống

Allowable Drives [*] sda xác định vị trí vật lý của phân vùng tại ổ đĩa cứng thứ nhất

 • Tạo phân vùng thứ hai cho thư mục gốc của hệ thống

Mount point: / (liên kết phân vùng này với thư mục gốc root của hệ thống.

Type: ext3

Size:1Mb

Grow to fill disk [*] (chọn lựa này tạo phân vùng với dung lượng còn lại của ổ đĩa cứng thứ nhất)

Allowable Drives [*] sda

 • Tạo phân vùng thứ 3 cho thư mục /usr của hệ thống:

Mount point: /usr (liên kết phân vùng này với thư mục /usr trên cây thư mục hệ thống

Type : ext3

Size : 3072 ( 3 GB )

Allowable Drives [*] sdb

 • Tạo phân vùng thứ 4 cho thư mục /var của hệ thống:

Mount point: /var (liên kết phân vùng này với thư mục /usr trên cây thư mục hệ thống

Type: ext3

Size: 1

Grow to fill disk [*] (chọn lựa chọn phân vùng với dung lượng còn lại của ổ cứng thứ hai)

Allowable Drives [*] sdb

 • Kết thúc chọn OK và xác nhận hoàn thành việc thay đổi bảng phân vùng để ghi lại các thay đổi
 1. Bỏ qua lựa chọn định dạng đĩa có kiểm tra lỗi nếu ổ đĩa cứng không có lỗi.
 2. Cấu hình Boot loader

Chọn UseLILO as boot loader

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 1. Dùng lựa chọn đặt boot loader tại Master Boot Record nếu hệ thống chỉ cài đặt một hệ điều hành.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 1. Cấu hình mạng

Nếu máy không có card mạng, sẽ không nhận được màn hình này. Thực hiện cấu hình mạng cho máy như sau

 • Bỏ lựa chọn config using DHCP (chỉ chọn sử dụng chế độ cấp phát địa chỉ IP động), nhập địa chỉ IP, subnetmask theo hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn thực hành

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 • Nhập hostname
 • Cấu hình firewall, chọn Medium

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 1. Lựa chọn ngôn ngữ English (US)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 1. Cấu hình Time Zone: (Asia/Saigon)
 2. Cấu hình tài khoản:
 • Nhập mật khẩu cho tài khoản root, gõ lại mật khẩu tại hộp confirm

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 • ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Khaibáo thêm các tài khoản khác (nếu cần thiết) Tạo thêm tài khoản mới:
 • Chọn New để tạo thêm tài khoản mới, nhập thông tin về người dùng. Nhận được màn hình tạo tài khoản mới như sau:

Nhập các thông tin về tài khoản:

Username: <tên tài khoản>

Fullname: <tên đầy đủ của tài khoản>

Password: <mật khẩu truy nhập>

Chọn OK

 • Ấn Add để đưa tài khoản vào danh sách người dùng
 • Chọn Edit để thay đổi thông tin về một tài khoản.
 • Chọn Delete để xoá một tài khoản.
 • Chọn cấu hình mặc nhận
 1. Xác định các gói cài đặt: một số gói cài đặt chủ yếu X Windows System, GNOME, KDE (cho card đồ hoạ), Network station, Anonymous, FTP server, Development…
 1. Cấu hình giao diện đồ hoạ

Chọn đúng kiểu video card (thông thường redhat có khả năng tự động phát hiện kiểu card)

 1. Cài đặt các gói phần mềm

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 1. Tạo đĩa mềm khởi động: chọn có tạo đĩa khởi động phòng khi hệ thống có lỗi.
 2. Xác định giao diện đồ hoạ

Xác định kiểu monitor từ danh sách các monitor được hỗ trợ. Chương trình kiểm tra thử chế độ đồ hoạ, nếu các thông số khai báo không đúng, ta phải khai báo lại.

Nếu cài đặt chế độ đồ hoạ thành công, máy sẽ yêu cầu chọn có nên khởi động máy vào chế độ đồ hoạ hay không (mặc định là chế độ text)

Hoàn tất quá trình cài đặt và khởi động lại máy (lưu ý bỏ đĩa CD Rom ra khỏi ổ đĩa trước khi khởi động lại).

Nguồn: Sưu tầm

Share.

About Author

Leave A Reply