Nếu chỉ được sống thêm 3 ngày

0

Nếu chỉ được sống thêm 3 ngày0

Nếu chỉ được sống thêm 3 ngày nữa , em sẽ dành ngày đầu tiên để nói lời cảm ơn với người thân, bạn bè, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương , chăm sóc em. Em cũng sẽ viết 1 bức thư cảm tạ thế giói này, em đã đến trong vui vẻ , hạnh phúc và ra đi trong mãn nguyện hài lòng.

Hai ngày còn lại em sẽ đến trường, không phải do em ham học biết chừng nào , chỉ bởi với em ngồi trong lớp học một ngày dài như ba thu.

Bí quyết thianh-che-thi-dh8

Giờ thi, thằng dốt nhì lớp cứ đòi mượn, thằng dốt nhất lớp đành vất đáp án cho nó. Kết quả, thằng dốt nhất vẫn xếp bét lớp, thằng nhì lớp tăng hai chục bậc.

Lúc này thằng dốt nhì lớp mới bảo: ” Loại hết đáp án bọn mình chọn đi , tỉ lệ chính xác cao hơn hẳn. ”

Nguồn: Facebook ( Kiem duong)

Share.

About Author

Leave A Reply