Xem Ngày TỐT – XẤU năm 2017

0

Ngày TỐT – XẤU năm 2017

Ngay tot xau

Tải ứng dụng xem ngày Tốt – Xấu

 • Xem ngày tốt xấu tháng 2/2017

Chủ Nhật
1
Tháng 1
 • 4/12/2016 Âm lịch, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Hai
2
Tháng 1
 • 5/12/2016 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
3
Tháng 1
 • 6/12/2016 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Tư
4
Tháng 1
 • 7/12/2016 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Năm
5
Tháng 1
 • 8/12/2016 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
6
Tháng 1
 • 9/12/2016 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
7
Tháng 1
 • 10/12/2016 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
8
Tháng 1
 • 11/12/2016 Âm lịch, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
9
Tháng 1
 • 12/12/2016 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Ba
10
Tháng 1
 • 13/12/2016 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
11
Tháng 1
 • 14/12/2016 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
12
Tháng 1
 • 15/12/2016 Âm lịch, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
13
Tháng 1
 • 16/12/2016 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
14
Tháng 1
 • 17/12/2016 Âm lịch, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
15
Tháng 1
 • 18/12/2016 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Hai
16
Tháng 1
 • 19/12/2016 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
17
Tháng 1
 • 20/12/2016 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
18
Tháng 1
 • 21/12/2016 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
19
Tháng 1
 • 22/12/2016 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
20
Tháng 1
 • 23/12/2016 Âm lịch, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
21
Tháng 1
 • 24/12/2016 Âm lịch, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
22
Tháng 1
 • 25/12/2016 Âm lịch, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Hai
23
Tháng 1
 • 26/12/2016 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
24
Tháng 1
 • 27/12/2016 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
25
Tháng 1
 • 28/12/2016 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
26
Tháng 1
 • 29/12/2016 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
27
Tháng 1
 • 30/12/2016 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Tân Sửu, Năm: Bính Thân.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ bảy
28
Tháng 1
 • 1/1/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
29
Tháng 1
 • 2/1/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
30
Tháng 1
 • 3/1/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
31
Tháng 1
 • 4/1/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
1
Tháng 2
 • 5/1/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
2
Tháng 2
 • 6/1/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
3
Tháng 2
 • 7/1/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
4
Tháng 2
 • 8/1/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
5
Tháng 2
 • 9/1/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
6
Tháng 2
 • 10/1/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
7
Tháng 2
 • 11/1/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
8
Tháng 2
 • 12/1/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Năm
9
Tháng 2
 • 13/1/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
10
Tháng 2
 • 14/1/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
11
Tháng 2
 • 15/1/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
12
Tháng 2
 • 16/1/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Hai
13
Tháng 2
 • 17/1/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
14
Tháng 2
 • 18/1/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Tư
15
Tháng 2
 • 19/1/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
16
Tháng 2
 • 20/1/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
17
Tháng 2
 • 21/1/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
18
Tháng 2
 • 22/1/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
19
Tháng 2
 • 23/1/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
20
Tháng 2
 • 24/1/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Ba
21
Tháng 2
 • 25/1/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
22
Tháng 2
 • 26/1/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
23
Tháng 2
 • 27/1/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
24
Tháng 2
 • 28/1/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
25
Tháng 2
 • 29/1/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
26
Tháng 2
 • 1/2/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Hai
27
Tháng 2
 • 2/2/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
28
Tháng 2
 • 3/2/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
1
Tháng 3
 • 4/2/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Năm
2
Tháng 3
 • 5/2/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
3
Tháng 3
 • 6/2/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
4
Tháng 3
 • 7/2/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
5
Tháng 3
 • 8/2/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
6
Tháng 3
 • 9/2/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
7
Tháng 3
 • 10/2/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
8
Tháng 3
 • 11/2/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Năm
9
Tháng 3
 • 12/2/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
10
Tháng 3
 • 13/2/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ bảy
11
Tháng 3
 • 14/2/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
12
Tháng 3
 • 15/2/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
13
Tháng 3
 • 16/2/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
14
Tháng 3
 • 17/2/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Tư
15
Tháng 3
 • 18/2/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Năm
16
Tháng 3
 • 19/2/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
17
Tháng 3
 • 20/2/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ bảy
18
Tháng 3
 • 21/2/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
19
Tháng 3
 • 22/2/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
20
Tháng 3
 • 23/2/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
21
Tháng 3
 • 24/2/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
22
Tháng 3
 • 25/2/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Năm
23
Tháng 3
 • 26/2/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
24
Tháng 3
 • 27/2/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
25
Tháng 3
 • 28/2/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
26
Tháng 3
 • 29/2/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
27
Tháng 3
 • 30/2/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Quý Mão, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
28
Tháng 3
 • 1/3/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Tư
29
Tháng 3
 • 2/3/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
30
Tháng 3
 • 3/3/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
31
Tháng 3
 • 4/3/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
1
Tháng 4
 • 5/3/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
2
Tháng 4
 • 6/3/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
3
Tháng 4
 • 7/3/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Ba
4
Tháng 4
 • 8/3/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Tư
5
Tháng 4
 • 9/3/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Năm
6
Tháng 4
 • 10/3/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
7
Tháng 4
 • 11/3/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
8
Tháng 4
 • 12/3/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
9
Tháng 4
 • 13/3/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Hai
10
Tháng 4
 • 14/3/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Ba
11
Tháng 4
 • 15/3/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
12
Tháng 4
 • 16/3/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
13
Tháng 4
 • 17/3/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
14
Tháng 4
 • 18/3/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
15
Tháng 4
 • 19/3/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
16
Tháng 4
 • 20/3/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
17
Tháng 4
 • 21/3/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
18
Tháng 4
 • 22/3/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
19
Tháng 4
 • 23/3/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
20
Tháng 4
 • 24/3/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
21
Tháng 4
 • 25/3/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ bảy
22
Tháng 4
 • 26/3/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
23
Tháng 4
 • 27/3/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
24
Tháng 4
 • 28/3/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
25
Tháng 4
 • 29/3/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
26
Tháng 4
 • 1/4/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
27
Tháng 4
 • 2/4/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
28
Tháng 4
 • 3/4/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
29
Tháng 4
 • 4/4/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
30
Tháng 4
 • 5/4/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
1
Tháng 5
 • 6/4/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Ba
2
Tháng 5
 • 7/4/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
3
Tháng 5
 • 8/4/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Năm
4
Tháng 5
 • 9/4/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
5
Tháng 5
 • 10/4/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
6
Tháng 5
 • 11/4/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
7
Tháng 5
 • 12/4/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
8
Tháng 5
 • 13/4/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
9
Tháng 5
 • 14/4/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Tư
10
Tháng 5
 • 15/4/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
11
Tháng 5
 • 16/4/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
12
Tháng 5
 • 17/4/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
13
Tháng 5
 • 18/4/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
14
Tháng 5
 • 19/4/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
15
Tháng 5
 • 20/4/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Ba
16
Tháng 5
 • 21/4/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
17
Tháng 5
 • 22/4/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
18
Tháng 5
 • 23/4/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
19
Tháng 5
 • 24/4/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ bảy
20
Tháng 5
 • 25/4/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
21
Tháng 5
 • 26/4/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Hai
22
Tháng 5
 • 27/4/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Ba
23
Tháng 5
 • 28/4/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
24
Tháng 5
 • 29/4/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
25
Tháng 5
 • 30/4/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Ất Tỵ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
26
Tháng 5
 • 1/5/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
27
Tháng 5
 • 2/5/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
28
Tháng 5
 • 3/5/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
29
Tháng 5
 • 4/5/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
30
Tháng 5
 • 5/5/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
31
Tháng 5
 • 6/5/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Năm
1
Tháng 6
 • 7/5/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
2
Tháng 6
 • 8/5/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ bảy
3
Tháng 6
 • 9/5/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
4
Tháng 6
 • 10/5/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
5
Tháng 6
 • 11/5/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
6
Tháng 6
 • 12/5/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Tư
7
Tháng 6
 • 13/5/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
8
Tháng 6
 • 14/5/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
9
Tháng 6
 • 15/5/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ bảy
10
Tháng 6
 • 16/5/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
11
Tháng 6
 • 17/5/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
12
Tháng 6
 • 18/5/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
13
Tháng 6
 • 19/5/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
14
Tháng 6
 • 20/5/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Năm
15
Tháng 6
 • 21/5/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
16
Tháng 6
 • 22/5/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
17
Tháng 6
 • 23/5/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
18
Tháng 6
 • 24/5/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
19
Tháng 6
 • 25/5/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
20
Tháng 6
 • 26/5/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Tư
21
Tháng 6
 • 27/5/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Năm
22
Tháng 6
 • 28/5/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
23
Tháng 6
 • 29/5/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Bính Ngọ, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
24
Tháng 6
 • 1/6/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
25
Tháng 6
 • 2/6/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
26
Tháng 6
 • 3/6/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Ba
27
Tháng 6
 • 4/6/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
28
Tháng 6
 • 5/6/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
29
Tháng 6
 • 6/6/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
30
Tháng 6
 • 7/6/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
1
Tháng 7
 • 8/6/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
2
Tháng 7
 • 9/6/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Hai
3
Tháng 7
 • 10/6/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
4
Tháng 7
 • 11/6/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
5
Tháng 7
 • 12/6/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
6
Tháng 7
 • 13/6/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
7
Tháng 7
 • 14/6/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
8
Tháng 7
 • 15/6/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
9
Tháng 7
 • 16/6/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Hai
10
Tháng 7
 • 17/6/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
11
Tháng 7
 • 18/6/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
12
Tháng 7
 • 19/6/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
13
Tháng 7
 • 20/6/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
14
Tháng 7
 • 21/6/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ bảy
15
Tháng 7
 • 22/6/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
16
Tháng 7
 • 23/6/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
17
Tháng 7
 • 24/6/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
18
Tháng 7
 • 25/6/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
19
Tháng 7
 • 26/6/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Năm
20
Tháng 7
 • 27/6/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
21
Tháng 7
 • 28/6/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
22
Tháng 7
 • 29/6/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
23
Tháng 7
 • 1/6/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
24
Tháng 7
 • 2/6/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Ba
25
Tháng 7
 • 3/6/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
26
Tháng 7
 • 4/6/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Năm
27
Tháng 7
 • 5/6/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
28
Tháng 7
 • 6/6/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
29
Tháng 7
 • 7/6/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
30
Tháng 7
 • 8/6/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Hai
31
Tháng 7
 • 9/6/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
1
Tháng 8
 • 10/6/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Tư
2
Tháng 8
 • 11/6/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
3
Tháng 8
 • 12/6/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
4
Tháng 8
 • 13/6/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
5
Tháng 8
 • 14/6/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
6
Tháng 8
 • 15/6/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
7
Tháng 8
 • 16/6/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Ba
8
Tháng 8
 • 17/6/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Tư
9
Tháng 8
 • 18/6/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Năm
10
Tháng 8
 • 19/6/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
11
Tháng 8
 • 20/6/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
12
Tháng 8
 • 21/6/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
13
Tháng 8
 • 22/6/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Hai
14
Tháng 8
 • 23/6/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Ba
15
Tháng 8
 • 24/6/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
16
Tháng 8
 • 25/6/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
17
Tháng 8
 • 26/6/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
18
Tháng 8
 • 27/6/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
19
Tháng 8
 • 28/6/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
20
Tháng 8
 • 29/6/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
21
Tháng 8
 • 30/6/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
22
Tháng 8
 • 1/7/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
23
Tháng 8
 • 2/7/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
24
Tháng 8
 • 3/7/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
25
Tháng 8
 • 4/7/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ bảy
26
Tháng 8
 • 5/7/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
27
Tháng 8
 • 6/7/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
28
Tháng 8
 • 7/7/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
29
Tháng 8
 • 8/7/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Tư
30
Tháng 8
 • 9/7/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
31
Tháng 8
 • 10/7/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
1
Tháng 9
 • 11/7/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
2
Tháng 9
 • 12/7/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
3
Tháng 9
 • 13/7/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
4
Tháng 9
 • 14/7/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Ba
5
Tháng 9
 • 15/7/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
6
Tháng 9
 • 16/7/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Năm
7
Tháng 9
 • 17/7/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
8
Tháng 9
 • 18/7/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
9
Tháng 9
 • 19/7/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
10
Tháng 9
 • 20/7/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
11
Tháng 9
 • 21/7/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
12
Tháng 9
 • 22/7/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Tư
13
Tháng 9
 • 23/7/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
14
Tháng 9
 • 24/7/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
15
Tháng 9
 • 25/7/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
16
Tháng 9
 • 26/7/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
17
Tháng 9
 • 27/7/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
18
Tháng 9
 • 28/7/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Ba
19
Tháng 9
 • 29/7/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
20
Tháng 9
 • 1/8/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Năm
21
Tháng 9
 • 2/8/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
22
Tháng 9
 • 3/8/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ bảy
23
Tháng 9
 • 4/8/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
24
Tháng 9
 • 5/8/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Hai
25
Tháng 9
 • 6/8/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
26
Tháng 9
 • 7/8/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
27
Tháng 9
 • 8/8/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Năm
28
Tháng 9
 • 9/8/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
29
Tháng 9
 • 10/8/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
30
Tháng 9
 • 11/8/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
1
Tháng 10
 • 12/8/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
2
Tháng 10
 • 13/8/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
3
Tháng 10
 • 14/8/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
4
Tháng 10
 • 15/8/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Năm
5
Tháng 10
 • 16/8/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
6
Tháng 10
 • 17/8/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ bảy
7
Tháng 10
 • 18/8/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
8
Tháng 10
 • 19/8/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
9
Tháng 10
 • 20/8/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
10
Tháng 10
 • 21/8/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Tư
11
Tháng 10
 • 22/8/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
12
Tháng 10
 • 23/8/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
13
Tháng 10
 • 24/8/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ bảy
14
Tháng 10
 • 25/8/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
15
Tháng 10
 • 26/8/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
16
Tháng 10
 • 27/8/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
17
Tháng 10
 • 28/8/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
18
Tháng 10
 • 29/8/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Năm
19
Tháng 10
 • 30/8/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
20
Tháng 10
 • 1/9/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
21
Tháng 10
 • 2/9/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
22
Tháng 10
 • 3/9/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Hai
23
Tháng 10
 • 4/9/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
24
Tháng 10
 • 5/9/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Tư
25
Tháng 10
 • 6/9/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Năm
26
Tháng 10
 • 7/9/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
27
Tháng 10
 • 8/9/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
28
Tháng 10
 • 9/9/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
29
Tháng 10
 • 10/9/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
30
Tháng 10
 • 11/9/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Ba
31
Tháng 10
 • 12/9/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
1
Tháng 11
 • 13/9/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
2
Tháng 11
 • 14/9/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
3
Tháng 11
 • 15/9/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
4
Tháng 11
 • 16/9/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
5
Tháng 11
 • 17/9/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ Hai
6
Tháng 11
 • 18/9/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
7
Tháng 11
 • 19/9/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
8
Tháng 11
 • 20/9/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
9
Tháng 11
 • 21/9/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
10
Tháng 11
 • 22/9/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
11
Tháng 11
 • 23/9/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
12
Tháng 11
 • 24/9/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Hai
13
Tháng 11
 • 25/9/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
14
Tháng 11
 • 26/9/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
15
Tháng 11
 • 27/9/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
16
Tháng 11
 • 28/9/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
17
Tháng 11
 • 29/9/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Thứ bảy
18
Tháng 11
 • 1/10/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Chủ Nhật
19
Tháng 11
 • 2/10/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
20
Tháng 11
 • 3/10/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
21
Tháng 11
 • 4/10/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
22
Tháng 11
 • 5/10/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
23
Tháng 11
 • 6/10/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
24
Tháng 11
 • 7/10/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
25
Tháng 11
 • 8/10/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
26
Tháng 11
 • 9/10/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Hai
27
Tháng 11
 • 10/10/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
28
Tháng 11
 • 11/10/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Tư
29
Tháng 11
 • 12/10/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Năm
30
Tháng 11
 • 13/10/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Sáu
1
Tháng 12
 • 14/10/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ bảy
2
Tháng 12
 • 15/10/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
3
Tháng 12
 • 16/10/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Hai
4
Tháng 12
 • 17/10/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Ba
5
Tháng 12
 • 18/10/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Tư
6
Tháng 12
 • 19/10/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Năm
7
Tháng 12
 • 20/10/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
8
Tháng 12
 • 21/10/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
9
Tháng 12
 • 22/10/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
10
Tháng 12
 • 23/10/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Hai
11
Tháng 12
 • 24/10/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Ba
12
Tháng 12
 • 25/10/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ Tư
13
Tháng 12
 • 26/10/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Năm
14
Tháng 12
 • 27/10/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
15
Tháng 12
 • 28/10/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày xấu
Thứ bảy
16
Tháng 12
 • 29/10/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
17
Tháng 12
 • 30/10/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Tân Hợi, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ Hai
18
Tháng 12
 • 1/11/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Ba
19
Tháng 12
 • 2/11/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
20
Tháng 12
 • 3/11/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Năm
21
Tháng 12
 • 4/11/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
22
Tháng 12
 • 5/11/2017 Âm lịch, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ bảy
23
Tháng 12
 • 6/11/2017 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
24
Tháng 12
 • 7/11/2017 Âm lịch, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Hai
25
Tháng 12
 • 8/11/2017 Âm lịch, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Ba
26
Tháng 12
 • 9/11/2017 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Thứ Tư
27
Tháng 12
 • 10/11/2017 Âm lịch, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Thứ Năm
28
Tháng 12
 • 11/11/2017 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Ngày tốt
Thứ Sáu
29
Tháng 12
 • 12/11/2017 Âm lịch, Ngày: Canh Dần, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Ngày xấu
Thứ bảy
30
Tháng 12
 • 13/11/2017 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Ngày tốt
Chủ Nhật
31
Tháng 12
 • 14/11/2017 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Ngày xấu
Share.

About Author

Leave A Reply