LỄ CÚNG MỤ (ĐẦY NĂM)

0

Phần lễ vật
+ Vàng hồ màu xanh: 300
+ Hài: 13 đôi màu xanh
+ Áo mụ: 13 bộ màu xanh
+ 1 võng mụ
+ Cua, ốc, tôm, cá: 13 con (luộc toàn tính-để nguyên vây, vảy, râu, càng)
+ Trứng : 13 quả (1 quả trứng gà và 12 quả chim cút
+ Cơm nắm con: 13 nắm (có thể nắm 1 nắm to rồi cắt thành 13 miếng nhỏ)
+ Bún: 13 bánh
+ Dừa: 13 miếng (có thể cắt 1 miếng to thành 13 miếng nhỏ)
+ Bánh đa, khoai lang, bỏng ngô: mỗi thứ 13 miếng hoặc gói nhỏ (đều là đồ chín)

Người đứng lễ: Bố đứa trẻ

Cúng mụ đầy năm
Cúng Phật: xôi, chuối, hoa quả, 1 lễ vàng
Cúng Gia Tiên: mâm cơm hoặc hoa quả, 1 số lễ vàng (tùy vào số bát hương)
Rượu: 3 chén nhỏ
1 ấm chè nhỏ và bộ chén

Văn khấn:

Nam mô độ đàn giáo chủ, thiên chủ, thiên nhỡn, đại từ, đại bi, tâm thành cứu khổ nạn, linh cảm, quan thế âm bồ tát (khấn 3 lần)

Quan Thổ công, Táo Quân, Thần Linh đất nước, Thành Hoàng bản thổ sở tại: … … … … … … … …

Hôm nay ngày. . . tháng. . . .năm 20. . . (Dương lịch), tức ngày. . . .tháng. . . .năm. . . . (Âm Lịch)
Tín chủ tên là:. . . . . . . . . . . . .(tên của bố đứa trẻ)
thành tâm tu sửa lễ vật. Con xin dâng lễ đầy tháng cho trẻ sơ sinh tên là:. . . . . . . . . ., sinh ngày. . . . . . .tháng. . . . . . ..năm. . . .(Dương lịch), tức ngày. . . . . . .tháng. . . . . ..năm. . . ..(Âm lịch)

Thỉnh mụ
Nam mô đức Phật di đà (3 lần)
Thỉnh mời chúa mụ mà ra đáo đàn
Mười hai bà mụ khôn ngoan
Hội đồng báo ứng ngồi bàn thơ sinh
Tai nghe đắc sở thiên đình
Ngũ phủ, huyện xã nghe kinh người đề
Hỏi rằng xem thiếp xem thê
Đương nương đương cảnh trở về nương thông
Thổ công thời niệm gia môn
Bà thời niệm tháng, bà dồn niệm thai
Trời sinh ra gái ra trai
Trao cho bà mụ mười hai trường tài

Mụ DẦN nặn chân nặn tay
Mụ MÃO vẽ mặt, vẽ mày, con ngươi
Mụ THÌN dạy nói, dạy cười
Mụ TỴ dạy đi, dạy đứng, dạy ngồi
Mụ NGỌ dạy con ở đời thông minh
Mụ MÙI dạy con đức độ hiền lành
Mụ THÂN dạy phải hiếu trung ở đời
Mụ DẬU dạy đủ mọi nhời
Mụ TUẤT lại dạy con thời phải nghe
Mụ HỢI dạy con mọi bề
Mụ TÝ cận kề khuyên bảo sớm hôm
Mụ SỬU dạy con ăn ở có nhân
Thì con mới được đích thân nên người

Nam mô a di đà Phật
Phía trên chay mặn thượng tòa
Phía dưới cua, ốc, tôm cá bày ra hai hàng
Vàng hồ, Yếm áo mười ba (cả võng mụ)
Trên dưới hưởng tài, quần áo nấu đi
Bà nào thích thú kiểu gì
Ăn rồi lại chuyện kinh kỳ núi non
Bao nhiêu cái ngủ cái ngon
Thời bà mang lại ba tròn bảy vuông
Bao nhiêu cái đẹn cái sài
Xin bà mang đổ ra ngoài biển Đông
Khôn ngoan tâm tính ở lòng
Xin bà ở lại tháng cùng mười hai
Nam mô a di đà Phật (vái 3 vái)

Share.

About Author

Leave A Reply